Pårørendes rettigheter

Det er ikke enkelt å orientere seg i all tilgjengelig informasjon om hvilke rettigheter du har som pårørende og hvilke offentlige behandlings- og rehabiliteringstjenester som finnes. Når livet blir utfordrende på grunn av egne eller andres helse- og velferdsutfordringer, kan det bli desto vanskeligere.

Derfor har vi samlet sentral informasjon for deg som er pårørende til en med rusproblemer. Fremstillingen er ikke uttømmende, men gir en oversikt over generelle rettigheter.

Filmen IVARETA er laget for å fremme åpenhet rundt pårørende og etterlattes situasjon. Filmen er laget av Ivareta – pårørende berørt av rus.