Informasjon om FMS

Til deg som er pårørende til en rusavhengig

Foreningen Mot Stoff (FMS) er en organisasjon av og for pårørende til personer med rusproblematikk. Vi har lenge bidratt med hjelp, støtte og kunnskap til rusfeltet.

Vi vet hvordan det er når den man bryr seg om sliter med rus. FMS består av mange historier om hvordan det er å bry seg, hvordan det er å bekymre seg, og hvordan det er å ville gjøre det man kan for å hjelpe den man er glad i. Vi vet også hvordan det er når ting har gått så langt at man bør se på mulighetene for å hjelpe seg selv.

FMS er en medlemsorganisasjon som tilbyr veiledning til pårørende. Vi fremmer pårørendekunnskap som er basert på erfaringer.

Vi driver ingen behandling eller journalføring – vi har taushetsplikt! Tilbudet er også helt gratis.

 

 

foreningen-mot-stoff-fms

Pårørende en ressurs

Tanker fra en bror

Morten er 27 år. Søsteren hans har slitt med rus siden han var 13 år.

– I ungdomstiden følte jeg meg veldig alene. Jeg følte at jeg var den eneste som hadde dette problemet i verden. Jeg skulle ønske jeg ble møtt med at det finnes faktisk en plass for deg og.

Filmen TANKER FRA EN BROR er en av tre filmer, laget for å fremme åpenhet rundt pårørende av rusavhengiges situasjon.

Glad i deg

Åse Kristin er 30 år. Hun er sykepleier, og har 2 barn. I femten år har hun vært pårørende til en søster som har slitt med rus.

– Pårørende trenger hjelp fordi det er så stor belastning å ha en rusmisbruker i familien. Du får på en måte aldri fred, for du må alltid vite hvor de er. Har de det bra? Har de mat? Har de drikke? Klarer de seg til i morgen? Er hun inne? Er hun ute? Du er hele tiden i beredskap, og derfor tror jeg pårørende trenger hjelp, fordi det er en rett og slett for stor belastning.

Filmen GLAD I DEG er en av tre filmer, laget for å fremme åpenhet rundt pårørende av rusavhengiges situasjon.

Tøff kjærlighet

De var en familie på fem. Nå er de bare fire igjen. Robert mistet sønnen sin for tre år siden.

– Det å være pårørende har vært en utrolig tøff kamp. Det er den tøffeste kampen jeg har vært i noen gang. Det som gjør det ekstra tøft er at kampen varer i så mange år. Det er ingen som ivaretar deg. Du føler deg veldig alene.

Filmen TØFF KJÆRLIGHET er en av tre filmer, laget for å fremme åpenhet rundt pårørende av rusavhengiges situasjon.

Hva kan du gjøre om du selv er pårørende?

Ikke gå alene med alt. Søk hjelp om du har det vanskelig. Det finnes støtteordninger og avlastningstiltak for deg som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Våg å stille krav til hjelpeapparatet. Ansatte i både spesialisthelsetjenesten og i kommunene er pliktet til å gi pårørende generell veiledning og informasjon dersom pårørende ønsker det.

Våg å stille krav til den rusavhengige. Ofte er krav og grensesetting til stor hjelp for den det gjelder.

Finn ditt fristed der du kan tenke på noe fint eller absolutt ingenting.

Involver familien. Ofte kan hele familien ha god nytte av familieterapi eller veiledning.

Snakk med andre pårørende og hør hvordan de har opplevd og løst tilsvarende situasjoner som du står i nå. Det finnes veiledningssentre og pårørendeorganisasjoner som kan dele erfaringer og kompetanse og tilby støtte, veiledning og kurs.

Vær åpen. Snakk om hvordan du har det med noen du stoler på. Altfor mange isolerer seg når de har det vanskelig.

 

Hva kan du gjøre om du kjenner noen sliter på grunn av andres rusbruk?

Vær til stede. Vis at du bryr deg. Vær en samtalepartner og støttespiller.

Ikke snakk nedsettende om de med rusproblemer. Som regel er rusen et symptom på psykisk sykdom eller andre problemer.

Ta kontakt med hjelpeapparatet om du er vitne til omsorgssvikt.